Program

Programmet vil bestå av plenumssesjoner frem til lunsj, for så å bli delt opp i to parallelle spor.
Endringer kan forekomme.

09:00-10:00
Scene 1

Helsedata – en av grunnpilarene i helsevesenet og et viktig fundament for helseinnovasjon.

Teknologi og kunstig intelligens har revolusjonert måten vi samler og bruker helsedata på. Med den økende mengden data som genereres fra helsevesenet, har kunstig intelligens og maskinlæring blitt viktige verktøy for å analysere og trekke ut innsikter fra store datasett. Dette har ført til utviklingen av nye verktøy og teknologier som kan bidra til å forbedre diagnostisering og behandling av sykdommer.

Utviklingen av kunstig intelligens og helsedata har åpnet opp for spennende muligheter innen helse. Med stadig mer avanserte teknologier og verktøy som blir tilgjengelig, vil vi kunne se enda mer innovasjon og forbedring. Et viktig perspektiv i debatten er likevel sikker lagring og bruk av helsedata. Den nasjonale e-helsestrategien for helse- og omsorgssektoren setter retning for arbeidet med helsedata de neste årene, slik at vi har rask og sikker tilgang til helsedata.

Åpning av Helsedatadagen 2023
v/ Nard Schreurs, EHiN & Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

AI på AHUS - bruk av kunstig intelligens i praksis
v/ Jesper Ravn, seniorrådgiver i seksjon for teknologi og e-helse ved Ahus

Et økosystem av medisinske tjenesteleverandører
v/ Torbjørn Larsen, IT-direktør i Telenor

Helsedata til fornying og forbedring
v/ Håvard Kolle Riis, fungerende divisjonsdirektør informasjonsforvaltning, Direktoratet for e-helse

ModeratorerNard Schreurs og Iselin Holmedal Marstrander

10:15-11:15
Scene 1

«Vi skal utnytte våre helsedata bedre», uttaler Bettina Lundgren i den danske utgaven av Dagens Medicin. Den forrige danske strategien for persontilpasset medisin har gått ut, og Lundgren fremhever behovet for en ny nasjonal strategi med økt fokus på helsedata, ny teknologi og forskning.

Sammen med Ellen Rønning-Arnesen, Ketil Widerberg og Gun Peggy Knudsen skal Bettina Lundgren debattere bruk av helsedata, innovasjon og persontilpasset medisin, samt forskjellene mellom våre to land i håndtering og bruk av helsedata.

Norges nye nasjonale strategi for persontilpasset medisin finner du her

Les genekspert Bettina Lundgrens artikkel i den danske utgaven av Dagens Medisin her

Moderatorer: Iselin Holmedal Marstrander og Nard Schreurs

Speakere:

11:15-11:45
Scene 1

v/ Ira Hebold Haraldsen, project coordinator for AI-Mind and head of Center for Cognitive Health in Brain Disease

Utviklingen innen forskning og bruk av kunstig intelligens sammen med helsedata er et begrep som i økende grad blir mer aktuelt.

Kunstig intelligens blir stadig mer vanlig i helsevesenet. Gjennom forskning og innovasjon kan diagnostisering automatiseres, samt bidra til predikering av risiko for sykdom. Skal vi lykkes med kunstig intelligens innen helse, er vi derfor avhengig av gode data. Hvordan benyttes helsedata i dag til å trene opp algoritmer, og hvordan kan kunstig intelligens bidra til innovasjon for en bedre helse- og omsorgstjeneste?

I denne spennende sesjonen møter vi Dr. Ira Hebold Haraldsen, MD Ph.d., prosjektkoordinator for AI-Mind, et europeisk samarbeidsstudie om demens, og løftet frem av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) som en av Norges fremste tech-kvinner innen kunstig intelligens i helse.

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander

11:45-12:30

Lunsj

Felles lunsj

12:30-13:15

Scene 1

Biomarkers - How have they revolutionized precision medicine
v/ Maria Mastrangelopoulou, leder analyse team, Coremine Vitae

Data fra velferdsteknologi vil endre eldreomsorgen
v/ Vegard Urnes, ansvarlig forretningsutvikling i DignaCare

Hvordan kan man bruke velferdsteknologidata til å forbedre eldreomsorgen for å sikre god innføring og permanente rutineendringer?

Sensordata forandrer nå eldreomsorgen
v/ Johan Anstensrud, daglig leder i Sensio

Norske kommuner sitter allerede på mer normaliserte sensordata enn noe annet land i verden – hvordan kan vi bruke forspranget?

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander

Scene 2

European Health Data Space - et norsk perspektiv
v/ Karoline Kristensen, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse

HealthData@EU Pilot - test av Europas modenhet for EHDS på sekundærområdet.
v/ Christina Hilmarsen, seniorrådgiver i Helsedataservice

Om Norges deltakelse i HealthData@EU Pilot med use case.

ModeratorerNard Schreurs

13:30-14:15

Scene 1

Smart planlegging - AI og data for bedre kapasitetsstyring på sykehus
v/ Ivar Hukkelberg, director of customer success & marketing i Deepinsight

AI-sykehuset – nødvendig governancestruktur for å lykkes
v/ Marthe Iversøn Standeren, Health Care lead, SAS Institute & Morten Krogh Danielsen, Director, Advisory Services Nordic healthcare, SAS Institute

Moderator: Sunniva Balstad

Scene 2

Veien videre for å få utnyttet våre helsedata
v/ Stein Olav Skrøvseth, senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

METADATA om helsedatakilder – Hva i all verden er det?
v/ Truls Korsgaard, seniorrådgiver avd. Helsedata i Direktoratet for e-helse

Hva gjør Helsedirektoratet for å videreutvikle og møte fremtidens behov for sine helseregistre
v/ Thore Thomassen, Sjefsarkitekt, Helsedirektoratet

Moderator: Stein Olav Skrøvseth

14:30-15:15

Scene 1

Språkalgoritmer finner fram i historisk journalinformasjon – hva sier dette oss om utviklingen av framtidens journal?
v/ Bjørn Børresen, direktør for Norsk helsearkiv & Kari Nytrøen, avd.dir, Norsk helsearkiv

Hvordan understøtter Helsedirektoratet innenfor primærhelseområdet gjennom sine helseregistre
v/ Tonje Zahl-Thanem, (PhD), seniorrådgiver i Helsedirektoratet

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander

Scene 2

RDAP - Helse Sør-Øst sin nye data- og analyseplattform
v/ Jon Magnus Høegh-Omdal, avdelingsleder Data og Analyse i Sykehuspartner

Hvordan gir Forskningsportalen enklere og sikrere tilgang til IKT-tjenester for forskere i Helse Sør-Øst
v/ Gülay Kutal, Sykehuspartner HF

Moderator:  Stein Olav Skrøvseth

15:30-16:15
Scene 1

Scene 1

Kan sikker tilgang til helsedata og redusert fragmentering oppnås med federert læring?
v/ Mathias Hansson, solution lead data & AI at Tietoevry Care & Hans Jacob Moe, head of patient engagement, Tietoevry

Debatt og samtale
v/ Håvard Kolle Riis, fungerende divisjonsdirektør informasjonsforvaltning, Direktoratet for e-helse, Bjørn Børresen, direktør for Norsk helsearkiv, Hans Jacob Moe, head of Patient Engagement i Tietoevry

Debatt og oppsummering

ModeratorerNard SchreursIselin Holmedal Marstrander