Torbjørn Larsen

Torbjørn Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og har også en Master of Technology Management fra NTNU/MIT.

Han har utstrakt erfaring fra programvareindustrien og har 25 års erfaring fra ledelse og rådgivning i privat og offentlig sektor. larsen har blant annet vært konserndirektør for Digital Transformasjon i Sopra Steria Skandinavia, Chief Transformation Officer i Mestergruppen, IT-direktør i NAV, visepresident IT i Cisco, CIO i Tandberg og assisterende direktør ved OsloMet. Han kommer til Telenor fra stillingen som selvstendig rådgiver i selskapet Agile Enterprises.

Telenor og helsedata

Telekomindustrien står ved et veiskille, og Telenor fortsetter sin endringsreise. Nøkkelen til suksess ligger i å bygge kultur og dyrke ferdigheter som kreves for å bli en software-definert og datadrevet virksomhet som jobber tett på markedet og målgruppene sine for å levere de aller beste og mest verdifulle produktene og tjenestene.

På Helsedatadagen vil Torbjørn dele sine tanker på hvordan denne erfaringen kan støtte oppunder det å utvikle og tilby en plattform (arkitektur, nettverk, sikkerhet, plattformkapabiliteter, etc…) som legger til rette for et økosystem av medisinske tjenesteleverandører og et spekter av sikre, robuste og pasientnære helsetjenester som også ivaretas med sikker Helsedata. Også med tanker om sikker kommunikasjon og datautveksling med skyplattformer som bl.a. AWS, Google og Microsoft.