Vil du bli partner på Helsedatadagen 2023?

Dagskonferanse 10. mai kl. 9:00-16:15 på Oslo Event Hub

Helsedata er et fundament i helsevesenet og ikke minst for den teknologiske helseinnovasjonen.

I kjent EHiN-stil vil dagen bestå av spennende faglige innlegg og interessante panelsamtaler om flere av de viktigste temaene innen helsedata.

Håndtering av helsedata i en digitalisert verden er et sentralt element i å lykkes med transformasjonen til et bedre og datadrevet helsesystem. Det handler om en sikker teknisk infrastruktur, gode standarder, juridiske rammer og en god etisk forankring.

EHiN har en lang tradisjon med å samle ulike aktører fra Norge og utlandet på tvers av privat og offentlig sektor. Det er nettopp i møtepunktet mellom it-bransjen, offentlig sektor, innovasjon, forskning og helse at bruk av helsedata ligger forankret.

Ta kontakt med Elisabeth.kras@ehin.no for partnerskap.

OBS - plassbegrensning: 10 utstillerplasser!

Så snart kontrakt er signert kan du kontakte EHiN teamet for videre planlegging av beliggenhet av stand.

 

Rigging kun 10. mai. Riggingen kan starte fra kl 7:00. Ønsker du å starte rigging tidligere på morgenen, ta kontakt.

Vi ses på Helsedatadagen 10. mai 2023!

Partnerpakke for Helsedatadagen

  • NOK 40 000 eks. mva.
  • Tilgang til utstillerplass (størrelse avtales)
  • Bidra med innhold i program under EHiNs redaksjon
  • 2 deltakerbilletter a kr 3000,-
  • Synlighet på webside, nyhetsbrev og i all markedsføring rundt Helsedatadagen

For Helårspartnere

  • NOK 20 000 eks. mva.
  • Prioritert partner mht tilgang til utstillerplass (størrelse avtales)
  • Prioritert partner mht å bidra med innhold i program under EHiNs redaksjon
  • 2 deltakerbilletter a kr 3000,-
  • Synlighet på webside, nyhetsbrev og i all markedsføring rundt Helsedatadagen

Se andre fordeler for helårspartnere her: EHIN 2023