Helsedatadagen 2023 -

Tusen takk for en fantastisk konferanse - Husk at alle sesjoner er tilgjengelig digitalt

Ira Hebold Haraldsen

Dr. Ira Ronit Hebold Haraldsen, MD PhD, Neurology and Psychiatry.  Adm. expertise of clinical department and research leadership. ...

Hans Jacob Moe

Hans Jacob Moe er Head of Patient Engagement i Tietoevry

Jesper Ravn

Jesper Ravn er ansatt som seniorrådgiver i seksjon for teknologi og ehelse ved Akershus Universitetssykehus. Han har sin ...

Stein Olav Skrøvseth

Stein Olav Skrøvseth er senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han er utdannet sivilingeniør med doktorgrad i matematisk fysikk ...

Christina Hilmarsen

Christina Hilmarsen er seniorrådgiver i Helsedataservice, Direktoratet for e-helse, som 15. mars overtok vedtaksmyndighet for tilgang til registerdata ...

Mathias Hansson

Mathias Hansson is Solution Lead Data & AI at Tietoevry Care and Adjunct Associate Professor at Inland Norway ...

Truls Korsgaard

Truls Korsgaard er seniorrådgiver ved avdeling Helsedata i Direktoratet for e-helse. Han har lang erfaring med å tilrettelegge ...

Tonje Zahl-Thanem

Tonje Zahl-Thanem har doktorgrad i psykologi og jobber som seniorrådgiver i avdeling helseregistre, Helsedirektoratet. Der leder hun prosjekt ...

Ivar Hukkelberg

Ivar Hukkelberg er Director of Customer Success & Marketing i Deepinsight. Han har en M.Sc i industriell økonomi ...

Marthe Iversøn Standeren

Marthe Iversøn Standeren er Health Care lead, SAS Institute.

Velkommen til Helsedatadagen 2023!

For andre gang samles bransjen for å diskutere bruk av helsedata.
Velkommen til Helsedatadagen
- enten du er ansatt i det offentlige eller det private, er student eller forsker, eller bare er interessert i hva vi kan gjøre med helsedata.

Helsedata er en av grunnpilarene i helsevesenet. Den er et viktig fundament i helseinnovasjon. Den er også en viktig kilde til store sikkerhetsspørsmål og etiske spørsmål.

Med et økende behov for helsedata skal vi ta opp både juridiske, tekniske, etiske og praktiske spørsmål rundt helsedata.

NAR_2865-scaled-1

Helsedata er informasjon som er relatert til vår helse. Dette har lenge vært informasjon i pasientjournaler og laboratorier. I den digitale tidsalderen kan vi plutselig bruke mange flere kilder, som genetikk, pulsklokker, skritteller, blodtrykkmåler og mye mer.

Kunnskapen vår vil ifølge eksperter i løpet av de neste 50 årene øke såpass mye at alt vi vet i dag utgjør bare 5 prosent av den. Mye av informasjonen vi kommer til å få vil kunne defineres som “helsedata”. Under pandemien så vi at mobiltelefoner med GPS kunne være et viktig verktøy i kampen mot COVID-19.

Derfor er det interessant å diskutere hva helsedata er. Helsedata kommer i mange former. Hvordan kombinerer vi kvalitativ informasjon som klinikere fører inn i din journal med et utallig antall andre kilder? Hvordan kombinerer vi raske dataanalyser med forsvarlig forskning? Og hvordan håndteres dataene på en sikker og juridisk riktig måte?

Hvordan holder vi våre Nordiske samfunnsverdier stående i en heldigitalisert helseverden? Og hvordan skaper vi verdi for oss som innbyggere, og kan Norge bli relevant i den digitale helsenæringen som er i ferd med å utvikle seg?

"Det er deg og meg, Nard!" - Shahzad Rana, daværende teknologisk direktør i Microsoft, i en podcast med EHiN.

Dine helsedata er dine å eie, mener mange. Men er det riktig? Finnes det eierskap av helsedata? Den britiske eksperten Petra Wilson mener for eksempel at vi må la spørsmålet om eierskap ligge.

Og hvem styrer tilgangen til helsedata? Er det kommunene, BigTech selskapene eller en kombinasjon? Hvordan kan vi som privatpersoner styre dette helt selv?

Det er en viktig forskjell mellom eierskap og tilgangskontroll på våre data.

Det er et økende behov for å ta i bruk helsedata, fra våre gode lokale helseregistre, og fra mange andre kilder. Det er ikke alltid like enkelt. Det store prosjektet rundt Helseanalyseplattformen har blitt satt på pause på grunn av regulatoriske utfordringer med EU og Schrems II.

Hvordan skal vi i Norge holde kontroll på helsedata, samtidig som vi kan bli en del av den teknologiske helserevolusjonen vi ser foran oss? Hva er mulighetene som ligger i helsedata og AI, og hvordan kan vi ta dem i bruk? Og hvordan kan vi samarbeide nordisk for å stå sterkere?

Helsedatadagen et nytt konsept, men i kjent EHiN-stil vil dagen bestå av spennende faglige innlegg og interessante panelsamtaler om flere av de viktigste temaene innen helsedata, både fra offentlig sektor og det private næringslivet.

Årets partnere: