EHDS: Norsk og sekundær testperspektiv

10. mai

12:30

European Health Data Space – et norsk perspektiv
v/ Karoline Kristensen, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse

HealthData@EU Pilot – test av Europas modenhet for EHDS på sekundærområdet.
v/ Christina Hilmarsen, seniorrådgiver i Helsedataservice

Om Norges deltakelse i HealthData@EU Pilot med use case.

ModeratorerNard Schreurs

Mer om sporet «Forskning og EHDS»:

Gjennom pandemien fikk vi et innblikk i viktigheten av internasjonalt samarbeid innen helse.

I mai 2022 kom forslaget fra EU om en ny forordning for bruk og deling av helsedata. Målet er å sikre at pasienter i Europa har tilgang til informasjon om egne helsedata, tillit til at helsedata er tilgjengelig ved behov, og brukes i tråd med pasientens eget ønske.

Forskning fordrer bruk av helsedata. Hvordan kan helsedata og forslaget til den kommende nye forordningen for et europeisk fellesområde for data, European Health Data Space (EHDS), få konsekvenser for norsk helsetjeneste og forskning? Hvordan kan bedre bruk av helsedata bidra til en fremtidig god helse gjennom økt nyttiggjøring og deling?

EU-kommisjonen har blant annet uttalt at utfordringen nå er å opprettholde viktigheten av helsedata som en drivkraft for veien videre.