Gülay Kutal

Gülay Kutal er tjenesteporteføljeansvarlig og seksjonsleder for forskningsstøtte i Sykehuspartner HF.