Helsedata: Metadata og potensialet fremover

10. mai

13:30

Veien videre for å få utnyttet våre helsedata
v/ Stein Olav Skrøvseth, senterleder ved Nasjonalt senter for e-helseforskning

METADATA om helsedatakilder – Hva i all verden er det?
v/ Truls Korsgaard, seniorrådgiver avd. Helsedata i Direktoratet for e-helse
DEMO med spørsmål og innspill.

Direktoratet for E-helse har de siste årene jobbet systematisk med å samle inn strukturert informasjon om helsedatakilder og tilgjengeliggjøre disse på helsedata.no.

Informasjon tilgjengeliggjøres i en utforsker der brukere kan logge seg inn og definere datagrunnlaget de ønsker om tilgang til i en variabelliste , tilsvarende en «handlevogn» på kommersielle websider.

Variabellisten kan deles med kollegaer slik at datagrunnlaget man f.eks. ønsker å søke om tilgang til kan drøftes og kvalitetssikres før den legges ved en søknad.

Stikk innom og se mulighetene som ligger i «verktøyet», og kom med innspill og ideer til forbedring.

Hva gjør Helsedirektoratet for å videreutvikle og møte fremtidens behov for sine helseregistre
v/ Thore Thomassen, Sjefsarkitekt, Helsedirektoratet

Moderator: Stein Olav Skrøvseth