Truls Korsgaard

Truls Korsgaard er seniorrådgiver ved avdeling Helsedata i Direktoratet for e-helse. Han har lang erfaring med å tilrettelegge helsedata for analyse og forskning. De siste årene har han fokusert mye på definering, innhenting og presentasjon av metadata om helsedatakilder på helsedata.no. Truls er også engasjert i flere pågående nordiske og europeiske prosjekter relatert til metadata, datakvalitet og tilrettelegging for fødererte analyser. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og Hærens Krigsskole.

Metatdata om helsedatakilder – Hva i all verden er det? Demo med spørsmål og innspill.

Direktoratet for e-helse har de siste årene jobbet systematisk med å samle inn strukturert informasjon om helsedatakilder og tilgjengeliggjøre disse på helsedata.no.

Informasjon tilgjengeliggjøres i en utforsker der brukere kan logge seg inn og definere datagrunnlaget de ønsker om tilgang til i en variabelliste , tilsvarende en «handlevogn» på kommersielle websider.

Variabellisten kan deles med kollegaer slik at datagrunnlaget man f.eks. ønsker å søke om tilgang til kan drøftes og kvalitetssikres før den legges ved en søknad.

Bli med og se på mulighetene som ligger i «verktøyet», og kom med innspill og ideer til forbedring.

Seniorrådgiver i avdeling helsedata i Direktoratet for e-helse.