Kunstig intelligens og helsedata – for en fremtidsrettet diagnostisering

10. mai

11:15

Utviklingen innen forskning og bruk av kunstig intelligens sammen med helsedata er et begrep som i økende grad blir mer aktuelt.  

Kunstig intelligens blir stadig mer vanlig i helsevesenet. Gjennom forskning og innovasjon kan diagnostisering automatiseres, samt bidra til predikering av risiko for sykdom. Skal vi lykkes med kunstig intelligens innen helse, er vi derfor avhengig av gode data. Hvordan benyttes helsedata i dag til å trene opp algoritmer, og hvordan kan kunstig intelligens bidra til innovasjon for en bedre helse- og omsorgstjeneste? 

I denne spennende sesjonen møter vi Dr. Ira Hebold Haraldsen, MD Ph.d., prosjektkoordinator for AI-Mind, et europeisk samarbeidsstudie om demens, og løftet frem av NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) som en av Norges fremste tech-kvinner innen kunstig intelligens i helse. 

AI-Mind er et av de største prosjektene innen kunstig intelligens og helsedata i Norge hvor det gjennom bruk av kunstig intelligens utvikles modeller som etterligner funksjonene til den menneskelige hjernen for å bedre forstå mild kognitiv svikt (MCI) knyttet til utvikling av demens, og som utvikler verktøy for å forutsi den enkeltes risiko for senere å utvikle sykdommen. 

Tidligere utfordringer har vært diagnosetidspunktet. «Det kommer for sent. Man oppdager ikke tidlige symptomer, man konstaterer bare diagnosen. Vi trenger pålitelige markører», har Haraldsen uttalt. 

Bli med på en innovativ sesjon med som omhandler utvikling og bruk av kunstig intelligens i samhandling med helsedata. Hva kreves av datakvalitet for å kunne utvikle kunstig intelligens, og hvilke kontrollmekanismer er introdusert? Kunstig intelligens er i stand allerede til å garantere et posisjonsforløp for godkjenning, men når teknologien ikke lenger er innovasjonsforskning krever den også en helt annen profesjonalitet. 

Foredraget vil holdes på norsk med engelsk presentasjon.

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander