Karoline Kristensen

Karoline Kristensen er seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse. Hun er involvert i flere internasjonale prosjekter relatert til det felleseuropeiske helsedataområdet – European Health Data Space (EHDS). Karoline har tidligere vært nasjonal ekspert for digital helse ved Europakommisjonen i Brussel der hun jobbet med European Health Data Space og grensekryssende helsetjenester.

Seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse