Thore Thomassen

Thore Thomassen er sjefsarkitekt i Helsedirektoratet og har lang erfaring med helsedata, IKT og digitalisering. Han har bred erfaring med digitalisering fra flere bransjer, blant annet bank og forsikring. Thomassen har vært sentral i utarbeidelsen av Helsedirektoratets strategi for helseregistrene som omfatter Norsk pasientregister (NPR) og Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Nå jobber han med å modernisere registrene i henhold til strategien.

Sjefsarkitekt, Helsedirektoratetsjefsarkitekt i Helsedirektoratet