Norden må utnytte helsedata til presisjonsmedisin

10. mai

10:15

I 2022 lanserte EHiN Helsedatadagen for å rette mer fokus på bruk, håndtering og forvaltning av helsedata i en digitalisert verden. I år får vi besøk av danske Bettina Lundgren som er leder for Danish National Genome Center. Danmark er kjent for å ha fremoverlente strategier innen helse, men da den danske nasjonale strategien for presisjonsmedisin utløp ved årsskiftet fremhevet Lundgren behovet for en ny strategi med fokus på bedre bruk av helsedata. 

«Vi skal utnytte våre helsedata bedre», uttalte Lundgren til danske Dagens Medicin. 

I denne plenumssesjonen skal Lundgren i samtale med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ellen Rønning-Arnesen, leder for Oslo Cancer Cluster, Ketil Widerberg og assisterende direktør i FHI og tidligere områdedirektør for helsedata, Gun Peggy Knudsen debattere helsedata, innovasjon og persontilpasset medisin. 

I januar ble regjeringens oppdaterte strategi for persontilpasset medisin 2023-2030, presentert av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Målområde 3 i strategien omhandler effektiv og sikker bruk, analyse, deling og lagring av storskala helsedata som inngår i persontilpasset medisin for helsehjelp, tjenesteutvikling og forskning. 

Noen av forutsetningene for digital samhandling innebærer felles begrepsforståelse, og at ulike systemer kan «snakke sammen». Hvordan kan vi best mulig utnytte verdien av helsedata på tvers av systemer når en av utfordringene det tidligere har blitt pekt på er at vi i Norge ikke utnytter muligheten til å koble alle registrene våre sammen.

Norges nye nasjonale strategi mot persontilpasset medisin finner du her

Moderatorer: Iselin Holmedal Marstrander og Nard Schreurs

Speakere: