Kari Nytrøen

Kari Nytrøen er avdelingsdirektør ved Norsk helsearkiv. Hun brenner for økt bruk av helsedata og ny kunnskap. Kari har professorkompetanse og over 20 års forskningserfaring.

Fra pasientarkiv til helsedata. Bruk av språkalgoritmer for å finne relevante data i store mengder ustrukturert informasjon i pasientjournaler.

https://tidsskriftet.no/2022/11/fra-fagmiljoene/helsearkivregisteret-apner-nye-dorer-forskningen