Hvordan lykkes med bruk av helsedata

10. mai

14:30

Region Syddanmark har lykkes med sin tilnærming til å etablere en struktur for AI-sykehuset. De har satt opp en solid governancestruktur som gjør at de kan arbeide målrettet med AI-usecaser med et klart mål om å få det implementert i organisasjonen. Hvordan kan andre lære og la seg inspirere?

RDAP – Helse Sør-Øst sin nye data- og analyseplattform
v/ Jon Magnus Høegh-Omdal, avdelingsleder Data og Analyse i Sykehuspartner

Med RDAP har Helse Sør-Øst endelig fått en felles løsning for uthenting, behandling, lagring og utlevering av helsedata. Hva er RDAP og hva er mulighetene?

Hvordan gir Forskningsportalen enklere og sikrere tilgang til IKT-tjenester for forskere i Helse Sør-Øst
v/ Gülay Kutal, Sykehuspartner HF

Moderator: Stein Olav Skrøvseth