Åpningen av Helsedatadagen 2023

10. mai

09:00

Helsedata – en av grunnpilarene i helsevesenet og et viktig fundament for helseinnovasjon.

Teknologi og kunstig intelligens har revolusjonert måten vi samler og bruker helsedata på. Med den økende mengden data som genereres fra helsevesenet, har kunstig intelligens og maskinlæring blitt viktige verktøy for å analysere og trekke ut innsikter fra store datasett. Dette har ført til utviklingen av nye verktøy og teknologier som kan bidra til å forbedre diagnostisering og behandling av sykdommer.  

Utviklingen av kunstig intelligens og helsedata har åpnet opp for spennende muligheter innen helse. Med stadig mer avanserte teknologier og verktøy som blir tilgjengelig, vil vi kunne se enda mer innovasjon og forbedring. Et viktig perspektiv i debatten er likevel sikker lagring og bruk av helsedata. Den nasjonale e-helsestrategien for helse- og omsorgssektoren setter retning for arbeidet med helsedata de neste årene, slik at vi har rask og sikker tilgang til helsedata. 


Åpning av Helsedatadagen 2023
v/ Nard Schreurs, EHiN & Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

Innovasjonsplattform med kunstig intelligens
v/ Jesper Ravn, seniorrådgiver i seksjon for teknologi og e-helse ved Ahus

Et økosystem av medisinske tjenesteleverandører
v/Torbjørn Larsen, IT-direktør i Telenor

Helsedata til fornying og forbedring
v/ Håvard Kolle Riis, avd. dir. for helsedata i Direktoratet for e-helse
Nasjonal e-helsestrategi for helse og omsorgssektoren setter retning for arbeidet med helsedata de neste årene. Helsedataene i norske registre er av uvurderlig verdi for å få mer kunnskap om helse, utvikle medisiner og behandlingsmetoder derfor er det viktig med rask og sikker tilgang til helsedata. 

ModeratorerNard Schreurs og Iselin Holmedal Marstrander