Jon Magnus Høegh-Omdal

Jon Magnus Høegh-Omdal er avdelingsleder ved Data og Analyse i Sykehuspartner.

Regional data- og analyseplattform (RDAP):

Dette er Helse Sør-Øst sin nye data- og analyseplattform

God utnyttelse av, og innsikt i, data er en stadig viktigere faktor for å sikre gode helsetjenester. Nesten enhver funksjon og ethvert område har behov for data og analyse, og ofte er det regulatoriske krav knyttet til dette. 

Det eksisterer en rekke bruksområder for helsedata i Helse Sør-Øst. Felles for disse bruksområdene er at de svært ofte har behov for de samme underliggende dataene, samtidig som det er tidkrevende og kostbart å hente ut, sammenstille og gjøre dataene tilgjengelige for brukerne.  

Med RDAP har Helse Sør-Øst endelig fått en felles løsning for uthenting, behandling, lagring og utlevering av helsedata.

Avdelingsleder Data og Analyse i Sykehuspartner