Tonje Zahl-Thanem

Tonje Zahl-Thanem har doktorgrad i psykologi og jobber som seniorrådgiver i avdeling helseregistre, Helsedirektoratet. Der leder hun prosjekt Allmennlegedata. Prosjektet jobber for å gi fastleger, kommuner og sentrale myndigheter tilgang til data som skal bidra til å sikre god styring, forvaltning og kvalitetsutvikling i allmennlegetjenesten. Tonje er særlig opptatt av brukerbehov og å understøtte primærhelseområdet med data fra helseregistre.

PhD og seniorrådgiver i Helsedirektoratet