Ny bruk av helsedata

10. mai

12:30

Er helse-Norge klar til å anvende «nye helsedata»? I denne sesjonen får vi høre hvordan innovative løsninger samler inn data som kan skape verdi. Hvordan skal vi bruke dem?

Biomarkers – How have they revolutionized precision medicine
v/ Maria Mastrangelopoulou, leder analyse team, Coremine Vitae

Data fra velferdsteknologi vil endre eldreomsorgen
v/ Vegard Urnes, ansvarlig forretningsutvikling i DignaCare
Velferdsteknologi er kommet for å bli. Det betyr at omsorgssektoren og leverandører får tilgang til nye og omfattende data. Visste du at dagens data faktisk kan måle kvaliteten på omsorgen som beboerne mottar? Dataen vil også snart kunne forutsi fremtidige hendelser slik at vi kan iverksette forebyggende tiltak. 

Bruk av data fra velferdsteknologi vil endre eldreomsorgen positivt. En av hovedutfordringene innen velferdsteknologiområdet er vellykkede implementeringer som muliggjør bedre omsorg til en lavere kostnad.

SensCom har utviklet inkontinenssensoren DignaCare, som varsler omsorgspersonell når det er behov for å bytte inkontinensprodukter. DignaCare, er montert på utsiden av alle typer bleier og kan gjenbrukes. For tiden varsler teknologien når beboeren trenger pleie og skifter og oppdager biorytmen til hver enkelt beboer.

Omsorgs-Norge har dokumentert betydelig bedre inkontinenspleie til en lavere kostnad. Realisering av fordelene DignaCare muliggjør krever mindre rutineendringer. DignaCare data kan gi omsorgspersonell tilbakemelding på utført omsorg og viktige tilbakemeldinger på hvor det gjøres en god jobb og forbedringsområder.

I denne seansen vil SensCom dele sine erfaring om hvordan man kan bruke velferdsteknologidata til å forbedre eldreomsorgen for å sikre god innføring og permanente rutineendringer.

Sensordata forandrer nå eldreomsorgen
v/ Johan Anstensrud, daglig leder i Sensio

Norske kommuner sitter allerede på mer normaliserte sensordata enn noe annet land i verden – hvordan kan vi bruke forspranget

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander