Håvard Kolle Riis

Håvard Kolle Riis er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse med ansvar for helsedatasatsingen, med blant annet Helsedataservice og helsedata.no. Han har tidligere vært programeier for Helsedataprogrammet.