Werner Christie

Werner var norsk helseminister i Gro Harlem Brundtlands regjering 1992 – 1995. Han er lege og har også en bakgrunn i samfunnsvitenskap. Han er styremedlem i SynPlan og startet i 2001 selskapet World Health Connections.

Werner har jobbet som forsker, helsepersonell, sykehusleder og spesialrådgiver innen forskning i helse- og samfunnsvitenskap i San Francisco og Beijing. Werner Christie sine forskningsinteresser og hovedområder for undervisning relateres til bio- og helseteknologi, innovasjon, helsereformer og folkehelsepolitikk.

Strategic Adviser, tidligere helseminister