Program for Helsedatadagen

Registrering fra kl 08:00

24. mai 2022

09:00 - 10:00

Del 1: Kontroll over våre helsedata:

 • Ellen Rønning-Arnesen, statssekretær Helse- og Omsorgsdepartementet
 • Hilde Nagell, rådgiver i Tankesmien Agenda

Del 2: The state of Europe:

 • Petra Wilson, Managing Director at Health Connect Partners, HIMSS
 • Jan Poulsen, department manager, Sundhedsdata-styrelsen
 • Markus Kalliola, The Finnish Innovation Fund, Sitra

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

10:00 - 10:15

Pause

10:15 - 11:00

 • Christian Jonasson, Research Director and Co-Founder at NordicRWE
 • Ingvild Araldsen Blom, Director Digital Platform Services, Sopra Steria
 • Johan Ronæs, Administrerende direktør i Norsk helsenett

Moderator: Helga Brøgger, IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn

11:00 - 11:30

 • Espen Nakstad, Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet

11:30 - 12:15

Lunsj

Spor

Spor 1:

Rom: Lille-O

Spor 2:

Rom: Store-O

Spor 3:

Rom: Møterom 4

12:15 - 13:00

 • Jan Poulsen, avdelingsleder, Sundhedsdata-styrelsen
 • Minna Hendolin, Leading Specialist, The Finnish Innovation Fund Sitra
 • Ingvild Eide Graff, Fagdirektør Helsedata, FHI

Moderator: Guro Meldre Pedersen, DNV

Confidential computing i praksis:

 • Jon Jahren, Direktør Azure Cloud & AI i Microsoft Norge

Personalet, helsetjenestens viktigste ressurs. Hvordan kan IT, AI og ML bidra?

 • Werner Christie, Strategic Adviser, tidligere helseminister

 Klinisk Intelligens: Øker effekten av psykoterapi

 • Ivar Hukkelberg, Director of Customer Success & Marketing, Deepinsight
 • Pål Ulvenes, Modum Bad

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Helsedata – til nytte for hvem?

 • Aadel Heilemann, Seksjonssjef / Advokat Jus, Den Norske Legeforening
 • Mari Garborg Hanto, Advokatfullmektig / rådgiver Jus Den Norske Legeforeningen

Personvern og bruk av helsedata

 • Camilla Nervik, Juridisk seniorrådgiver i Datatilsynet

Moderator: Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning

13:00 - 13:20

Pause

13:20 - 14:05

Innovasjon og teknologi- utvikling for fremtidens helse- tjenester:

 • Patrick Waldemar, forskningssjef, Telenor Research
 • Jan Petter Torgersrud, sikkerhetsambassadør, Telenor Norge

Datadrevet innovasjon innen helsesektor:

 • Mathias Hansson, solution lead data & AI, TietoEVRY

Moderator: Sarah Sjehed, Microsoft

Videre arbeid med Helsedatasatsingen, status Helsedataservice og alternativ til Helseanalyseplattformen:

 • Håvard Kolle Riis, Avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse


Høst verdien av helsedata med trygge løsninger for datadeling:

 • Einar Martin Aandahl, CEO i Ledidi

Moderator: Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Schrems II og bruk av skytjenester i helsesektoren:

 • Kristine Næss, Sopra Steria
 • Kristin Weiseth, Sopra Steria

Helsedata og skytjenester - Hvordan dette løses i en Schrems II-verden

 • David Hansen, salgsleder offentlig sektor, Microsoft

14:05 - 14:30

Pause

14:30 - 15:15

 • Per Myrseth, Data Strategist innen digital helse, DNV
 • Karianne Solaas, Spesialrådgiver for helseforskning og helseinnovasjon, Norges forskningsråd
 • Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Moderator: Helga Brøgger, IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn

Mining my data: the challenge of ownership of a common good

 • Petra Wilson, Managing Director Health Connect Partners, Policy Advisor to HIMSS and FTI Consulting

 • Markus Kalliola, Project director, The Finnish innovation fund Sitra, Finland

Moderator: Hanne Støre Valeur, Ledidi

15:15 - 15:30

Pause

15:30 - 16:15

 • Mariann Hornnes, Direktør i Direktoratet for e-helse
 • Johan Ronæs, Administrerende direktør i Norsk helsenett
 • Werner Christie, Strategic Adviser, tidligere helseminister

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

 • Håvard Kolle Riis, Avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse
 • Minna Hendolin, Leading Specialist, The Finnish Innovation Fund Sitra
 • Irene Olaussen, Programansvarlig EU4Health, Helsedirektoratet
 • Bogi Eliassen, helsedirektør, Copenhagen Institute for Future Studies (moderator)

16:30

Mingling 

Mingling for alle på hotellet rett etter konferansen avsluttes for alle deltagere.
Middag på Xeast fra kl 18:00 (egen billett, begrenset plass).