Karianne Solaas

Karianne er spesialrådgiver for helseforskning og helseinnovasjon i Norges forskningsråd. Hun har i denne stillingen blant annet jobbet med tilrettelegging for sekundærbruk av helsedata til forskning og innovasjon i et drøyt tiår. Hun deltok i forarbeidet til Helsedataprogrammet og var delvis utleid til Direktoratet for e-helse i de fem årene programmet pågikk. Hun har phd. i medisinsk biokjemi. Som forsker arbeidet hun ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Karolinska Institutet i Stockholm og i forskningsbedriften TNO Prevention and Health i Leiden, Nederland. Hun brukte også helsedata i egen forskning.

Spesialrådgiver for helseforskning og helseinnovasjon, Norges forskningsråd