Tusen takk for en fantastisk konferanse! Neste Helsedatadag er 10. mai 2023 på Oslo Event Hub (Gamle Museet)

Velkommen til Helsedatadagen!

Dato, tid og sted: 24. mai 2022, kl 9:00-16:15, Thon Hotel Storo

Aldri har helsedata vært mer aktuelt og viktigere å snakke om.
Derfor arrangerer EHiN den helt nye dagskonferansen Helsedatadagen.

Her samles bransjen for å diskutere bruk av helsedata. Vi skal diskutere hva helsedata er, hvem som eier dem, og hvordan vi kan lagre dem på best mulig måte. Og ikke minst: Hvordan kan vi bruke dem til innovasjon?

Helseanalyseplattformen er satt på pause, noe som gjør at mange grunnleggende spørsmål står ubesvart.

Velkommen til Helsedatadagen - enten du er ansatt i det offentlige eller det private, er student eller forsker, eller bare er interessert i hva vi kan gjøre med helsedata.

Mingling på hotellet for alle umiddelbart etter konferansen.

Middag etter konferansen (kl 18:00) på Xeast, Torgbygget,
Nydalsveien 33
0484 OSLO
OBS: Egen billett for middag

Helsedata er informasjon som er relatert til vår helse. Dette har lenge vært informasjon i pasientjournaler og laboratorier. I den digitale tidsalderen kan vi plutselig bruke mange flere kilder, som genetikk, pulsklokker, skritteller, blodtrykkmåler og mye mer.

Kunnskapen vår vil ifølge eksperter i løpet av de neste 50 årene øke såpass mye at alt vi vet i dag utgjør bare 5 prosent av den. Mye av informasjonen vi kommer til å få vil kunne defineres som “helsedata”. Under pandemien så vi at mobiltelefoner med GPS kunne være et viktig verktøy i kampen mot COVID-19.

Derfor er det interessant å diskutere hva helsedata er. Helsedata kommer i mange former. Hvordan kombinerer vi kvalitativ informasjon som klinikere fører inn i din journal med et utallig antall andre kilder? Hvordan kombinerer vi raske dataanalyser med forsvarlig forskning? Og hvordan håndteres dataene på en sikker og juridisk riktig måte?

Hvordan holder vi våre Nordiske samfunnsverdier stående i en heldigitalisert helseverden? Og hvordan skaper vi verdi for oss som innbyggere, og kan Norge bli relevant i den digitale helsenæringen som er i ferd med å utvikle seg?

"Det er deg og meg, Nard!" - Shahzad Rana, Teknologisk direktør i Microsoft, i en podcast med EHiN.

Dine helsedata er dine å eie, mener mange. Men er det riktig? Finnes det eierskap av helsedata? Den britiske eksperten Petra Wilson mener for eksempel at vi må la spørsmålet om eierskap ligge.

Og hvem styrer tilgangen til helsedata? Er det kommunene, BigTech selskapene eller en kombinasjon? Hvordan kan vi som privatpersoner styre dette helt selv?

Det er en viktig forskjell mellom eierskap og tilgangskontroll på våre data.

Det er et økende behov for å ta i bruk helsedata, fra våre gode lokale helseregistre, og fra mange andre kilder. Det er ikke alltid like enkelt. Det store prosjektet rundt Helseanalyseplattformen har blitt satt på pause på grunn av regulatoriske utfordringer med EU og Schrems II.

Hvordan skal vi i Norge holde kontroll på helsedata, samtidig som vi kan bli en del av den teknologiske helserevolusjonen vi ser foran oss? Hva er mulighetene som ligger i helsedata og AI, og hvordan kan vi ta dem i bruk? Og hvordan kan vi samarbeide nordisk for å stå sterkere?

Helsedatadagen et nytt konsept, men i kjent EHiN-stil vil dagen bestå av spennende faglige innlegg og interessante panelsamtaler om flere av de viktigste temaene innen helsedata, både fra offentlig sektor og det private næringslivet.

Partnere til Helsedatadagen:

Vil du høre mer om helsedata?

Lytt til EHiNpodden og EHiN Webinar!

Visste du at en gentest for mange kreftpasienter kan være billetten til livreddende behandling? I dette webinaret diskuterer vi hva det innebærer, hva som må til for å oppnå målet og hvordan aktører fra både offentlig og privat sektor kan samarbeide for å lykkes. Hvem skal eie de genetiske dataene, hvem skal få tilgang og til hvilke formål skal de brukes?

Det investeres i Norge store summer i både helseinnovasjon og helsedata. Ole Johan Borge er bioteknolog og direktør helseforskning og helseinnovasjon i Norges forskningsråd. Han er en brobygger mellom helsenæringen og forskningsinstitusjonene, med fokus på helsedata. Hvor står Norge? Hva er veien videre? Hvorfor ble HAP satt på pause? Hvordan får vi bedre synergier mellom næringslivet og forskning? Hør podcasten her.

«Hvem eier disse helsedataene? Det er meg og deg!»

Hva er skyløsninger og hvorfor skal vi bruke dem? Shahzad Rana er teknologidirektør i Microsoft Norge, og han svarer på om det forsvarlig å sende norske helsedata til amerikanske skyløsninger. Hvordan kan helsedata brukes for å få bedre tjenester? Hva er de etiske konsekvensene av en digital helseverden? Hør podcasten her.

Helsedata er oftest persondata, og dermed har GDPR og Schrems II-dommen fått stor betydning for hvordan vi kan håndtere, jobbe med og samarbeide om helsedata. Kravene til sikker håndtering av våre data gir god sikkerhetsutvikling, men fører også med seg utfordringer for aktørene. Med oss har vi advokat Øyvind Eidissen som er partner i Schjødt, og Einar Martin Aandahl som er lege, forsker og CEO i Ledidi. Sammen dekker de både tekniske og juridiske aspekter rundt bruk og prosessering av helsedata. Kan teknologi som confidential computing løse Schrems II? Hør podcasten her.