Om Helsedatadagen

Helsedata. Et begrep som stadig opptar overskriftene. Det nye gullet - en måte å løse de utallige gåtene vi fortsatt har innen helse. Løftene er store, visjonene ikke mindre. Land som Sverige og Norge har uttalt et ønske om å bli best på “e-helse”.

Men virkeligheten er vanskelig. Innsamling og bruk av helsedata utsetter oss for store utfordringer. Det gjelder det juridiske, det tekniske, det semantiske og enkle spørsmål om eierskap og ansvar.

Med Helsedatadagen setter vi søkelyset på helt grunnleggende utfordringer som “hva er helsedata” og “hvordan skal helsedata lagres, deles og analyseres”.

Håndtering av helsedata i en digitalisert verden er et sentralt element i å lykkes med transformasjonen til et bedre og datadrevet helsesystem. Det handler om en sikker teknisk infrastruktur, gode standarder, juridiske rammer og en god etisk forankring.

EHiN har en lang tradisjon med å samle ulike aktører fra Norge og utlandet på tvers av privat og offentlig sektor. Det er nettopp i møtepunktet mellom it-bransjen, offentlig sektor, innovasjon, forskning og helse at bruk av helsedata ligger forankret.

Helsedata har verdi på mange områder - for deg som individ, for samfunnet, for klinisk bruk, for forskning på nye behandlingsmetoder, for det offentlige, for innovasjon og for verdiskapning i næringslivet. Den verdien kan bli mye større hvis vi utnytter ressursene og kompetansen bedre.

Helsedatadagen setter fokus på spørsmålet om hvordan vi i Norge og Norden kan ha en god forvaltning av helsedata, slik at vi kan bygge verdier og innovasjon på den.