Per Myrseth

Per er data strategist innen digital helse i DNV. Han har 30 års erfaring som konsulent og forsker innen etablering og utnyttelser av data og IKT-løsninger. Han har hatt flere sentrale roller innen digitalisering, informasjonsforvaltning, interoperabilitet og samhandling, og datadrevet verdiskapning. Siden 2016 har han hatt roller som avdelingsleder og global service lead for tema som informasjonsforvaltning, datakvalitet, data science kvalitet, kvalitet i digitale tvillinger sensor systemer. Tjenesteområdet heter «Assurance og Digital Assets» og er en ny strategisk satsning for DNV. God kvalitet på de digitale byggeklossene som virksomheter og samfunnet er avhengige av er avgjørende for suksess med digitalisering og en trygg utvikling.

Data Strategist innen digital helse, DNV