Verdien av helsedata

24. mai

13:20

Videre arbeid med Helsedatasatsingen, status Helsedataservice og alternativ til Helseanalyseplattformen:

Høst verdien av helsedata med trygge løsninger for datadeling:

  • Einar Martin Aandahl, CEO i Ledidi

Moderator: Stein Olav Skrøvseth, Nasjonalt senter for e-helseforskning