Håvard Kolle Riis

Håvard er avdelingsdirektør for helsedata i Direktoratet for e-helse. Han er programeier for Helsedataprogrammet, og ansvarlig for etableringen av Helsedataservice og Helseanalyseplattformen. Han har tidligere vært assisterende bibliotekdirektør ved Universitetet i Oslo.

Avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse