Sarah Sjehed

Sarah er leder for helsesektoren i Microsoft Norge. Hun er spesielt interessert i mulighetsrommet teknologien skaper for effektivisering av helsetjenester i Norge i dag.

Med bakgrunn som jurist fra Irland, har Sarah tidligere jobbet som kommersielt ansvarlig i Microsoft hvor hun har ledet en rekke strategiske forhandlingsprosesser.  

Moderator*

*en moderator på Helsedatadagen opererer nøytralt, og ikke på vegne av selskapet eller organisasjonen de jobber i.

Enterprise Client Executive, Microsoft Norge