Mariann Hornnes

Mariann er direktør i Direktoratet for e-helse.

Direktør i Direktoratet for e-helse