Kristine Næss

Kristine er personvernrådgiver i Sopra Steria. Hun er utdannet forvaltningsinformatiker fra UiO, og jobber tverrfaglig med problemstillinger innen juss, teknologi og personvern. Som fagperson innen personvern og informasjonssikkerhet jobber Kristine med å bistå virksomheter med etterlevelse og håndtering av risiko. Hun har erfaring fra flere ulike personvernprosjekter, og har blant annet jobbet med personvern i sentrale helseregisteret.

Personvernrådgiver i Sopra Steria