Kristin Weiseth

Kristin er informasjonssikkerhetskonsulent i Sopra Steria. Hun er utdannet dataingeniør fra NTNU med mastergrad i informasjonssikkerhet fra UiO. Kristin er opptatt av sikkerhet i samspillet mellom forretningsutvikling og teknologi. Gjennom sin rolle som informasjonssikkerhetskonsulent jobber hun som et bindeledd mellom forretningen og det tekniske innen områder som risikostyring, styringssystem for informasjonssikkerhet, etterlevelse av krav og beste praksis, samt sikkerhet- og penetrasjonstesting.

Rådgiver informasjonssikkerhet i Sopra Steria