Helga Brøgger

Helga jobber som seniorrådgiver i IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn. Hun er utdannet lege fra Universitetet i Oslo og er leder i Norsk radiologisk forening. Helga har en sterk interesse for helseteknologi, med spesielt fokus på kunstig intelligens. For at ny teknologi og nye løsninger skal gi verdi for pasient og helsepersonell er det viktig å finne den rette balansen mellom faglige hensyn, regulatoriske krav og brukeres rett til medbestemmelse.

Moderator

Seniorrådgiver i IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn