Helsedatadagen 2024 -

11. april, Oslo

Tusen takk for en fantastisk konferanse - Husk at alle sesjoner er tilgjengelig digitalt

Fra venstre: Ellen Rønning-Arnesen (foto: Esten Borgos), Espen Nakstad (foto: Helsedirektoratet / Thomas Koonce), Ishita Barua (foto: Anna-Julia Granberg), Torgeir Waterhouse (foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)
Fra venstre: Ellen Rønning-Arnesen (foto: Esten Borgos), Espen Nakstad (foto: Helsedirektoratet / Thomas Koonce), Ishita Barua (foto: Anna-Julia Granberg), Torgeir Waterhouse (foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)
Guri Rørtveit - Foto: Amanda Schei

"Jeg er opptatt av at de gode helsedataene vi har i Norge i større grad skal komme i bruk."

Guri Rørtveit
Direktør i Folkehelseinstituttet

"Manglende utnyttelse og deling av helsedata koster oss mer enn bare tapte fremskritt; det er en forspilt sjanse til å forbedre helseutfall"

Ishita Barua
Chief Medical Officer, Livv, PhD AI Medicine

Ishita Barua - Foto: Anna-Julia Granberg
Ishita Barua - Foto: Anna-Julia Granberg

Hvorfor delta på Helsedatadagen 2024?

For tredje gang samler EHiN bransjen for å diskutere helsedata.

Helsedata utgjør en viktig byggestein i helsevesenet, og er et fundamentalt grunnlag for helseinnovasjon, forskning og utvikling.

EHiN inviterer deg til å delta på Helsedatadagen hvor vi vil utforske årets tema, og diskutere tematikk som utfordrer både etiske og juridiske prinsipper i en tidsalder preget av kunstig intelligens og teknologiske fremskritt.

En møteplass for kunnskap og samtale

Helsedata er essensielt for fremtidens helsevesen, men bruk og utvinning har vist seg å være utfordrende. Vi står overfor regulatoriske hindringer samtidig som teknologier stadig blir mer banebrytende. Hvordan skal Norge navigere i dette landskapet, kontrollere våre helsedata samtidig som vi omfavner den teknologiske helserevolusjonen?

Helsedatadagen gir anledning til å:

  • Utforske mulighetene innen helsedata, interoperabilitet og kunstig intelligens
  • Helsedata knyttet til nordisk samarbeid for å styrke vår posisjon i den digitale helsenæringen
  • Lære av spennende faglige innlegg og panelsamtaler fra både offentlig sektor og privat næringsliv

Årets partnere: