Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster

Oslo Cancer Cluster er en non-profit forsknings- og næringsklynge. Formålet til klyngen er å korte ned tiden det tar å utvikle nye medisiner og behandlingsmetoder mot kreft. Klyngen har over 90 medlemmer som representerer hele verdikjeden fra forskning til industri. De spenner fra universitetssykehus, forskningsinstitusjoner, pasientorganisasjoner og start-ups til legemiddelselskaper.

https://oslocancercluster.no/