Program 2024

09:00-10:00
Scene 1

Helsedata er fundamentet for stort sett all helseutvikling i dagens samfunn. Men hvem eier dem, hvordan kan de bidra inn i transformasjonen til morgendagens helsesamfunn, og hvilken rolle vil kunstig intelligens spille i samspillet med helsedata? Velkommen til Helsedatadagen hvor vi skal ta dypdykk inn i disse spørsmålene.

Speakere:

Moderator: Sunniva Balstad, EHiN & Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

10:15-10:45
Scene 1

Mens Norge snublet over Helseanalyseplattformen var det en AI-revolusjon “in the making”. Nå har vi som land en eksportsatsing på helsenæring, en ny minister for digitalisering, omorganisering av direktorater og institutter, og en helsedatasatsing som er flyttet til store universiteter. Hvordan skal vi nå drive innovasjon, hjelpe helseforetak og kommuner med deres utfordringer, og ha god forskning på våre helsedata samtidig?

En samtale med statssekretær Ellen Rønning Arnesen (Ap)

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

10:45-11:45
Scene 1

The challenge associated with health data doesn't necessarily lie in their quality, but rather in access and the fact that small nations alone may not have a robust data infrastructure. In this session we broaden our scope, and look to Finland and Estonia, two countries that have progressed further in its development and utilization of health data. How can Norway draw inspiration from Finland and Estonia, and what is needed for us to more effectively leverage our health data? How will the European Health Data Space (EHDS) impact us all?

The European health data space and preparatory projects
v/Markus Kalliola, Project director, The Finnish innovation fund Sitra, Finland

AI in Nordic Healthcare: Where we are today and how to accelerate
v/Joona Pylkaas, Head of Data & AI, Tietoevry Care

Findings and tooling from the Health Sense project to empower secondary use of health data in Estonia
v/Kristjan Kolde, Data Warehousing Technical Lead, Health and Welfare Information Systems Centre (TEHIK), Estonia

Moderator: Nard Schreurs, EHiN & Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

11:45-12:30
Sal 1

Lunsj

Felles lunsj

12:30-13:15

Scene 1

Utvikling av ny teknologi går i økende grad raskere enn samfunnet klarer å endre de regulatoriske rammene rundt. Er det mulig lykkes som start-up slik rammebetingelsene er i dag, og hvordan kan private aktører bryte ned barrierene som står i veien for produksjonssetting og skalering av AI-modeller trent på norske data? Når EU presenterer sitt forslag til forordning for kunstig intelligens fra det europeiske parlament, hva vil konsekvensene være for allerede etablert KI i Norge når rådet er et harmonisert regelverk for kunstig intelligens?

Veien til et vellykket AI-selskap i helsesektoren
v/Olav Willumsen Haugå, CEO og grunnlegger, Deepinsight

Hvordan sikre lagring og tilbakehenting av data i fremtiden i en verden hvor teknologien stadig endres
v/Lars Nakkerud, Sales Executive, Piql

Moderator: Nard Schreurs, EHiN

Scene 2

Standardisering av helsedata har sin kostnad, men hva er alternativet? Europa standardiserer, og Norge må følge etter. For at vi skal kunne dele data, og utnytte det store potensialet i EHDS, må vi ha felles, standardiserte grunndata.

Vi må legge til rette for bruk av standarder slik at vi lettere kan knytte oss mot deling av data i EHDS, og utnytte standardiseringen i bruk av kunstig intelligens.

Standarder for utveksling av helsedata i Europa og Norge
v/Line Andreassen Sæle, Virksomhetsarkitekt, FHI

ISO IDMP og FHIR, - internasjonale standarder for legemiddelgrunndata
v/Kristine Aasen, Virksomhetsarkitekt, Direktoratet for medisinske produkter

Moderator: Sunniva Balstad, EHiN

13:30-14:15

Scene 1

Vestre Viken var først i landet til å ta i bruk kunstig intelligens i helsetjenesten. Deres prosjekt knyttet til radiologi har spart pasienter og klinikere mye tid. Line og Germar forteller om effektene av innføringen av KI og erfaringer de har etter 7 måneder i drift.

Speakere:

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

Scene 2

Arbeidsprosessen fra forslag til regulering i EHDS til utarbeidelse av krav til sikre analyserom
v/Klara Lundgren, Informasjonssikkerhetsleder for avdeling Helsedata, FHI

Demonstrasjon av den nasjonale metadatakatalogen om helsedatakilder for forskning
v/Truls Korsgaard, seniorrådgiver, FHI

Moderator: Sunniva Balstad, EHiN

14:30-15:15

Scene 1

Kunne vi ved hjelp av kunstig intelligens forutsett både pandemi og legemiddelmangel? Hvordan ville samfunnet sett ut dersom vi hadde tilgang på samme teknologi og kunnskap som i dag da pandemien brøt ut for fire år siden? Hvordan vil fremtiden preges av kunstig intelligens?

Kreftforskning og kreftinnovasjon
v/Ketil Widerberg, Daglig leder, Oslo Cancer Cluster

Pasientens journaldokumenter
v/Anne Kristin Strand, arkitekt, Sykehuspartner

Moderator: Hans Jacob Moe, Business Developer, Tietoevry Care

Scene 2

Det er et stort og udekket behov for løsninger som gjør det enklere og mer effektivt å samarbeide om og dele helsedata mellom klinikere, forskere, industrien og myndigheter. Dette gjelder både prospektive og retrospektive forskningssamarbeid. Det finnes i dag løsninger og teknologier som muliggjør dette på en god måte, og som tilrettelegger for videre utvikling.

Speakere:

Moderator: Iselin Holmedal Marstrander, EHiN

15:30-16:15
Scene 1

Riskorn på et sjakkbrett er et ofte brukt begrep for å forklare pc-ens styrkevekst. Den eksponentielle økningen av regnekraft har nå ført oss inn i AI-ens tidsalder. Er gjennombruddet av kunstig intelligens et midlertidig endepunkt av utviklingen, eller starten på en ny og lang teknologiendring som tar pusten av oss. Og hva er farene for den norske velferdsmodellen?

En samtale med tre eksperter på data:

Moderator: Nard Schreurs, EHiN