Klara Lundgreen

Klara Lundgren er informasjonssikkerhetsleder for avdeling Helsedata i Folkehelseinstituttet og jobber blant annet i et EU-finansiert prosjekt med å utarbeide krav til sikre analyserom for sekundærbruk av helsedata i Norge.

Informasjonssikkerhetsleder for avdeling Helsedata, FHI