Anne Kristin Strand

Anne Kristin Strand er arkitekt i Sykehuspartner.

Sykepleier, 10 års erfaring med pasienter med hjertesykdommer. I tillegg, lang erfaring med systemforvaltning av DIPS PAS/EPJ, både lokalt på Akershus universitetssykehus HF og regionalt i Helse Sør-Øst.

Har prosjekterfaring på flere nivåer og roller innenfor spesialisthelsetjenesten. Virksomhetsarkitektur vært i hovedfokus de seneste 10 årene. Noen prosjekter jeg har vært med i:
– Prosjekt Nytt Østfoldsykehus
– Pasientens journaldokumenter i kjernejournalportalen

Arkitekt, Sykehuspartner