Hvilke data skal vi bruke?

24. mai

12:15

Spør du teknologer, vil de ha alle data, og helst enda flere. Men hvor mye av helsedata er det fornuftig å samle inn? Og hva er lovlig og hensiktsmessig i henhold til personvern? Her får du et foredrag fra Legeforeningen og et fra Datatilsynet.

Helsedata – til nytte for hvem?

  • Aadel Heilemann, Seksjonssjef / Advokat Jus, Den Norske Legeforening
  • Mari Garborg Hanto, Advokatfullmektig / rådgiver Jus Den Norske Legeforeningen

Personvern og bruk av helsedata

Det er lett å se alle fordelene og mulighetene som ligger i økt bruk av helsedata, og det er ikke så mange hensyn som taler mot. Bortsett fra kanskje personvernperspektiver? Datatilsynet skal forsøke å løfte blikket og vil drøfte verdien av gode vurderinger av personvernkonsekvenser ved økt bruk av helsedata.

Moderator: Stein Olav Skrøvseth, nasjonalt senter for e-helseforskning