Helsedata – en samtale om kvalitet, verdikjeder, kontekst og bruk

24. mai

14:30

Moderator: Helga Brøgger, Seniorrådgiver i IKT-tilsynet i Statens helsetilsyn