Datadreven innovasjon

24. mai

13:20

Innovasjon og teknologi- utvikling for fremtidens helse- tjenester

Foredraget vil inneholde:

  • Kort om trender
  • Sikring av helsedata – økt trygghet
  • Kortreist og sikker helsedata i mobilnettet
  • Nye muligheter vil kunne bidra med å løse en rekke av dagens utfordringer i helsesektoren
  • Nye regionale tjenester fra Telenor
  • Compute-kraft i mobilnettet sin edge

Datadrevet innovasjon innen helsesektor

  • Mathias Hansson, solution lead data & AI, TietoEVRY

Vi kommer til å snakke om dagens utfordringer, trender og teknologier som endrer helseindustrien og våre løsninger som støtter denne digitale transformasjonen. Hovedkonseptet vil være en modulær, skalerbar og sikker Tietoevry’s dataplattform som gir enkel tilgang til helsedata fra ulike systemer, standardisering, og analysekapabiliteter innen KI som gir bedre grunnlag for nyskapende forskning, beslutningsstøtte og innovasjon.

Moderator: Sarah Sjehed, Microsoft