Line Tveiten

Line Tveiten er implementeringsleder i Vestre Viken HF.

Line er utdannet radiograf og har jobbet i klinikk i 16 år, men jobber nå med å lede implementering av KI og teknologiløsninger i Vestre Viken.

NSE har siden 2021 samarbeidet med Vestre Viken (VV), og følgeforsker på innføringen av Kunstig Intelligens innen radiologi. Forskningsprosjektet søker å identifisere muligheter og utfordringer som oppstår når KI skal tas i bruk i klinisk praksis, og og derav produsere evidensbasert kunnskap som kan brukes direkte i VV’s prosjekt, samt som grunnlag for framtidige innføringer av KI i helsevesenet.

I august 2022 anskaffet Vestre Viken HF en løsning for kunstig intelligens innen bildediagnostikk. VV tar i bruk en skybasert plattform-løsning og første applikasjon som implementeres er en algoritme for tolkning av bruddbilder (bein fraktur).

Denne teknologien er i drift på flere sykehus i Europa, men den er ikke tatt i bruk i Norge tidligere.

I august 2023 rullet løsningen ut til ordinær klinisk drift. Pasientene får da vite med én gang om det er brudd eller ikke. For pasientene vil det bety raskere og mer effektive pasientforløp, og frigjøre kapasitet på kommunal legevakt.

implementeringsleder, Vestre Viken HF