Tietoevry

TietoEvry

Tietoevry Care moderniserer den nordiske helse- og omsorgssektoren med modulær, åpen og interoperativ programvare. Med innbyggere og pasienter i sentrum forenkler vi hverdagen for alle og leverer verktøyene som er nødvendige i omstillingen til større egenomsorg og forebyggende pleie med lavere pleie- og omsorgskostnader.

Løsningene våre er laget med brukeropplevelse i sentrum, slik at samarbeid mellom helse- og omsorgspersonell, innbyggere, pasienter og kolleger, får bedre kvalitet på tjenestene de bruker. Ved å effektivisere behandlingsforløpet med prosesstøtte, automatisering og data- og AI-drevne verktøy, gjør vi helse- og omsorgssektoren mer effektiv, konsekvent og nøyaktig.

Tietoevry Care er en pådriver for digitalisering og innovasjon og gjør det enkelt for kunder og samarbeidspartnere å utvikle nye applikasjoner og redusere kompleksiteten. Det gjør vi ved å tilby en stabil og sikker SaaS-basert løsning via en hybrid skyinfrastruktur kombinert med administrerte tjenester.

Les mer om Tietoevry Care her.