Telenor

Telenor

Vi gleder oss til dialog om trygge tjenester og løsninger for fremtidens helsetjenester.

https://www.telenor.no/bedrift/offentlig/helse/