Deepinsight

DeepInsight

Deepinsight har som oppdrag å styrke helsepersonell med intelligente, datadrevne produkter som forbedrer pasientbehandling. Vi fokuserer på å skape verdi og ny innsikt fra helsedata gjennom å bruke kunstig intelligens og statistiske analyser. Vårt selskap er bygget på fundament av data og et varmt og inkluderende miljø, hvor nerder kan trives og utfolde seg. I kjernen av det vi driver med er fokuset å bruke matematikk og data for å forbedre samfunnet – det kaller vi «Math for Good».

Vi lager løsninger som tar i bruk helsedata fra ulike kilder, deriblant EPJ og PROM data, og tilgjengeliggjør de for klinikerne på en intuitiv og forståelig måte. Dette kan klinikerne og avdelingsledere bruke til å få innsikt i behandlingen. I tillegg lager vi løsninger som skal bedre pasientflyt og kapasitetsstyring på sykehus gjennom å bruke data for smartere planlegging. Dette vil kunne gi færre kansellerte operasjoner og bedre utnyttelse av ressurser. Alle våre løsninger er bygget med moderne teknologi og kjører på norsk skyplattform.

Kom gjerne innom standen vår på Helsedatadagen å slå av en prat og for å lære mer om hva vi gjør.

Les mer om oss her